חיוך מתוך הבכי, הפקה עצמית, 2012

All Lyrics by Ori Raz
Recorded and Mixed by Orpaz Agranov, 2004-2012, Tel Aviv, Israel
Groups Mastering by Idan Bruno Grife, Tel Aviv, Israel
Mastered by Sidney Toledano, Master Disk, Tel Aviv, Israel

All Art by Ori Raz
Sleeve Design by Adi Barak
Photos by Idan Zelikovich

Previous
Next

חלום שבור, הפקה עצמית, 2002

Previous
Next

ראיתי בז דורס יונה - הפקה עצמית 2004

קול הפריפריות - הפקה עצמית 2008

נח נחמ נחמן חיים נחמן ביאליק